January 2022 : The Heart E magazine

નવીન વર્ષમાં આપ સહુનું સ્વાગત છે. ૨૦૨૧નું વર્ષ જોતજોતામાં તો પુરું થઈ ગયું. ઘણી તકલીફો, મુશ્કેલીઓ સાથે આપણે એ વર્ષ પુરું કર્યું છે એમ કહી શકાય; આપણે બધાંએ એ ગયા…