વ્યક્તિ વિશેષ : માનવંતા ધારાશાસ્ત્રી ( એડવોકેટ ) કે. જે મહેરિયા

ધારાશાસ્ત્રી કે.જે. મેહરિયા જેઓએ પોતાની વકીલાત ની કારકિર્દી શહેર વડોદરામાં આવેલ જિલ્લા ન્યાયાલયમાં શરૂ કરેલ. તેઓએ પોતાના વકીલાત ના જીવન માં સફળ થવા સંઘર્ષ ,ફરજ અને સભાનતા અને ભાઈચારા ની…

વ્યક્તિ વિશેષ – ડૉ. સુરેન્દ્ર આસ્થાવાદી – આલેખન – રોયલ ખ્રિસ્તી

રોયલ ખ્રિસ્તી – આજે હું એક વિશેષ વ્યક્તિને અભિવ્યક્ત કરવા જઈ રહ્યો છું. જેઓ સાહિત્ય જગતમાં ખૂબ ઊંચું નામ ધરાવે છે. તથા મારે માટે ગુરુ સમાન છે. સાડા આઠ દાયકાની…