અમદાવાદ સ્વામીનારાયણ મંદિરના સાધુના મેસેજના સ્ક્રિન શોર્ટ વાયરલ.

સ્વામિનારાયણ મંદિર ફરી એક વિવાદમાં મંદિરના સાધુની કામલીલા સોશીયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે જેને લઈને અમદાવાદ સ્વામીનારાયણ મંદિર પર દાઘ લાગ્યો છે. લોકોમાં ચર્ચા છે જો સંસાર ત્યજી શકતાં ન હોય તો ખાલી ભગવો […]