.

આદિવાસી યુવાને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરી સરકાર પર આરોપ મૂક્યો

narmda Yuvan

નર્મદા – કેવડિયા : ગોરા ગામ ના યુવાને પોતાની ખેતી પર બીનકાયદેસર રીતે ગુજરાત સરકાર અને સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા તાર ફેન્સીંગ વાડ લાગવી હોવાથી પોતાનાં પરિવાર નું દુઃખ જાેઈ આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યોં હતો, પરિવાર મા હાલ ૩ ભાઈઓ, ૨ બહેનો અને પોતાની વિધવા માતા સાથે રહેતાં રાજેન્દ્ર ભાઈ નારણભાઈ તડવી એ ગત … Read more આદિવાસી યુવાને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરી સરકાર પર આરોપ મૂક્યો