સ્વામિનારાયણના એક ભક્ત કહે છે : “સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સ્થાપક સહજાનંદજીએ દલિતોને અપનાવ્યાં હતાં

ramesh savani

સ્વામિનારાયણના એક ભક્ત કહે છે : “સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સ્થાપક સહજાનંદજીએ દલિતોને અપનાવ્યાં હતાં. હું દલિત જ છું અને મારાં જેવા હજારો દલિતો છે જે સ્વામિનારાયણ BAPSમાં છે. અમે તિલક સહિત જ ચાંદલો કરીએ છીએ. દલિતોને […]

વર્ષોથી ખ્રિસ્તી પર ધર્મ પરિવર્તનના આરોપો લગતાં આવ્યાં છે.

આજે સોશિયલ મીડિયા હોય કે ન હોય પણ વર્ષોથી ખ્રિસ્તી ધર્મ પર લાલચ આપી ધર્મપરિવર્તનના આરોપ લાગતાં આવ્યાં છે. આરોપમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે. ધર્મ પરિવર્તન કેમ થાય છે. બાઈબલનો સંદેશ શું છે અને સંસ્થાઓનો ઉદ્દેશ […]