.

આખરે શું કામ સહન કરવું એક સ્ત્રીએ? – ડૉ.રિધ્ધી મહેતા

dr ridhi mehta

એક સ્ત્રી જ્યારે એક દીકરી તરીકે જન્મે છે ત્યારે આખો પરિવાર એને અનહદ પ્રેમ કરે છે. લાગણીનો વરસાદ કરે છે તો ક્યાંક દીકરાની આશા હોય ને ત્યાં બીજી કે ત્રીજી દીકરી તરીકે અવતરેલી એ લાડકીનાં જન્મતાં જ પરિવારજનોનું મોઢું વિલાઈ જાય છે. આખરે શા માટે ?? એ દીકરી તો ઠીક પણ એની માતાને પણ કેટલાંય … Read more આખરે શું કામ સહન કરવું એક સ્ત્રીએ? – ડૉ.રિધ્ધી મહેતા

૨૦૫૦ની સાલના અરસાનું મહિલા જગત

2050 women

કલ્પના એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે અને સ્ત્રી વગરની કલ્પના અધૂરી છે. બાઇબલમાં ઉલ્લેખ છે કે ઈશ્વરે એક સ્ત્રીનું સર્જન પુરુષના હ્રદય પાસેની ડાબી પાંસળીઓની હારમાંથી એક પાંસળીમાંથી કર્યું છે. એનો એવો આશય કલ્પી શકાય કે સ્ત્રી હંમેશા પુરુષના હ્રદયમાં સ્થાન પામે. આ ધરતી પર પુરુષ એકલવાયું જીવન ના જીવે તે હેતુસર ઈશ્વરે એક સુંદર સ્ત્રીનું … Read more ૨૦૫૦ની સાલના અરસાનું મહિલા જગત