કવિ શ્રી રાકેશ હાંસલિયાની ગઝલનો આસ્વાદ – કવિ શ્રી કલ્પેશ સોલંકીના શબ્દોમાં.

Kalpesh Solanki

“શબ્દોથી આંજેલી આંખ સામે નવા આકાશનો ઉઘાડ થતો જોયો છે. શબ્દની બારીમાંથી નવા જગતને નિહાળ્યું છે.” આ શબ્દો પરમ મિત્ર , ઉમદા ગઝલકાર અને એનાય કરતાં વિશેષ સરસ,સરળ માનવી એવા કવિશ્રી રાકેશ હાંસલિયાના, જેઓનું માદરે […]

કવિ શ્રી જનાબ મલેક મોહમંદ સિદ્દીકીની ગઝલનો આસ્વાદ – કવિ શ્રી કલ્પેશ સોલંકીના શબ્દોમાં

kalpesh Solanki

ગુજરાતી સાહિત્યનુ અનોખુ રૂપ એટલે ગુજરાતી ગઝલ,ગુજરાતી ગઝલ આજે ૧૩૦ વર્ષની થવા આવી. એ દરમ્યાન એમાં ઘણા ગઝલકારોએ પોતાની આગવી શૈલીથી ગઝલ કંડારી છે. ઘણી ગઝલો વખણાઈ છે,ચર્ચાઇ છે અને લોક હૈયે જડાઈ છે. વર્ષો […]

કવિ શ્રી પ્રવિણ જાદવની ગઝલનો આસ્વાદ – કવિ શ્રી કલ્પેશ સોલંકીના શબ્દોમાં

kalam thi kavita sudhi

આજે વાત કરવી છે જાણીતા કવિની, એમની કલમે ઘણું બધુ લખાયું, અને ઘણી વેળાએ શબ્દની યાત્રામાં હું પણ સહભાગી થયો છું. અને એમાથી જ્યારે પસાર થવાનું બન્યું ત્યારે એમની ગઝલ આપ સર્વ વાચકો સમક્ષ આસ્વાદ […]